Skip to content

Ce este antreprenoriatul social și cum o afacere poate aduce mai mult impact decât o face în prezent?

  • by

Antreprenoriatul social este un fenomen care se dezvoltă de zeci de ani în țările din Europe, SUA și Australia. Astăzi putem întâlni foarte des o companie americană sau europeană care nu se ocupă doar de producerea venitului, dar acordă atenție și părții sociale și responsabile a activității sale. Chiar și așa, businessul social sau antreprenoriatul cu impact se consideră o ramură destul de nouă a economiei la scară mondială și locală. Fiecare țară/regiune are o viteză de dezvoltare proprie, majoritatea definind antreprenoriatul social, impactul social și inovația în felul său. 

SCURT ISTORIC. CINE SUNT PRIMII PROMOTARI AI ANTREPRENORIATULUI SOCIAL?

Business consultantul și managerul american Bill Drayton, care deseori era supranumit «părintele antreprenoriatului social», a înființat, în 1980, fondul «Asoka». Acesta a devenit, ulterior, prima organizație care s-a ocupat exclusiv cu determinarea și susținerea antreprenorilor sociali din întreaga lume.

Un mare efect de popularitate a fost produs după ce Premiul Nobel pentru pace a fost înmânat profesorului Muhammad Yunus din Bangladesh în anul 2006. Yunus a fondat Grameen Bank care a devenit pionierul conceptului de microcreditare inovatoare în unele țări în curs de dezvoltare din Asia, Africa și America Latină. După ce a obținut Premiul Nobel, Yunus a devenit o figură central și de cult în lumea antreprenoriatului social.

CE ESTE ANTREPRENORIATUL SOCIAL?

ANTREPRENORIATUL SOCIAL – este un model de business care se caracterizează printr-o abordare antreprenorială și inovativă a activității, scopul principal al căruia este rezolvarea problemelor sociale în interesul comunității printr-o misiune cu impact.

Antreprenoriatul social contribuie la creșterea incluziunii sociale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparținând grupurilor defavorizate în activități economice și facilitarea accesului acestora la resursele și serviciile sociale. Profitul întreprinderilor care practică antreprenoriatul social se reinvestește pentru a susține o cauză socială, a identifica noi nevoi sociale, a încuraja incluziunea în societate a persoanelor cu dizabilități, a realiza piețe pentru nevoile neacoperite, a asigura ocuparea forței de muncă, a soluționa probleme de mediu și a utiliza resurse alternative.

Antreprenoriatul social este o nouă formă a capitalismului, menită să satisfacă cele mai imperioase necesități ale umanității. Potrivit unui studiu, EESC, domeniul economiei sociale a constat din cca 2,8 mln. de organizații în Europa în ultimii ani, generând, de asemenea, peste 13,6 mln. de locuri de muncă salariale (adică 6,3% din forța de muncă). 

Comisia Europeană utilizează termenul «SOCIAL ENTERPRISE» (întreprindere socială) pentru determinarea următoarelor tipuri de business:

  • Cele, pentru care scopul de bunăstare socială și/sau comunitară reprezintă cauza activității comerciale, deseori sub forma nivelului înalt de inovații sociale;
  • Cele, a căror venit în mare parte se reinvestește pentru atingerea misiunii sociale care stă la baza creării modelului de business;
  • Cele, în care metoda de organizare sau sistemul de proprietate reflectă misiunea întreprinderii, utilizând principii democratice sau principii participative sau orientându-se pe dreptatea socială.

CUM OBȚII STATUTUL DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ / ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ DE INSERȚIE?

Statutul de întreprindere socială sau statutul de întreprindere socială de inserție se atribuie de Comisia Națională pentru Antreprenoriat Social, pe un termen de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii dacă se face dovada că sunt respectate condițiile care au stat la baza atribuirii statutului respectiv.

Conform prevederilor legale, statut de întreprindere socială pot obține societățile cu răspundere limitată (SRL) și cooperativele de producție, constituite de asociații obștești, fundații, culte religioase, instituții private și/sau persoane fizice care desfășoară activități de antreprenoriat social. 

AFACERE SOCIALĂ VERSUS IMPACT BUSINESS

Deseori în materialele educaționale se poate întâlni și termenul de BUSINESS SOCIAL (sau IMPACT BUSINESS). Mulți nu pot diferenția antreprenoriatul social de business, dar în unele surse se separă noțiunea de Business social, acesta fiind un tip de activitate cu risc scăzut și o cale mai «sigură» pentru fondatori, comparativ cu antreprenoriatul.

Ideea de bază a businessului social este de a avea un impact semnificativ asupra societății, mediului înconjurător și a comunității locale. Întreprinderile sociale promovează creșterea moderată, reacționând prin inovații sociale la necesitățile care încă nu sunt satisfăcute. Antreprenoriatul cu impact prioritizează mai mult valoarea profitului comercial, comparativ cu antreprenoriatul social, însă ia în considerare pe o scară mai largă și pe termen mai lung  schimbările în comunitate și misiunea social.

DE LA ANTREPRENORIAT SOCIAL LA ECONOMIE SOCIALĂ: 

Antreprenoriatul sociale este parte și reprezintă unul dintre tipurile de activitate care intră în categoria comună de ECONOMIE SOCIALĂ.

Economia socială – un ansamblu de activități publice (prestarea serviciilor, agricultura și industria alimentară, comerțul și producția industrială, educația, medicina ș.a.), care este organizat independent de ramura industriei al cărei scop este de a servi interesul general, interesul colectiv și/sau interesele personale neproprietare, prin creșterea nivelului de ocupare a persoanelor aparținând unui grup vulnerabil și/sau producția și furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și/sau efectuarea de lucrări. 

Economia socială include întreprinderile cooperatiste, companiile mutuale și companiile de asigurări, fundațiile și asociațiile publice, precum și toate celelalte tipuri de organizații non-profit care se încadrează în conceptul de „al treilea sector” al economiilor moderne.

***

Dacă dorești să creezi o afacere cu #IMPACT poți opta pentru un model de business care să soluționeze o problemă socială, prin activitate antreprenorială și inovație socială. 

Pentru a afla mai multe despre domeniul de antreprenoriat social, vă invităm să ne urmăriți pe paginile noastre de Facebook, Instagram și Telegram a HUBului Antreprenorilor Sociali

Leave a Reply

Your email address will not be published.