Skip to content

Lecția 3 – Aspecte Generale | Antreprenoriat Social

Continuăm împreună să explorăm domeniul de Antreprenoriat Social! În acest video vei afla de unde începe crearea unei întreprinderi sociale, care e legătura dintre afacerile sociale și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU și care sunt cele 3 dimensiuni cheie ale întreprinderilor sociale.

Să începem lecția!

***

Rezumatul lecției 3:

Dimensiunile cheie ale unei întreprinderi sociale, așa cum sunt identificate în literatura academică și din politici, sunt următoarele:

  1. Dimensiunea antreprenorială, adică angajarea în activitate economică continuă, care diferențiază întreprinderile sociale de organizațiile tradiționale non-profit/entitățile de economie socială (care urmăresc un scop social și generează o anumită formă de autofinanțare, dar nu sunt neapărat angajate în activitate comercială regulată) – simplu spus: Trebuie să existe un BUSINESS MODEL lucrativ și eficient, care generează venitul și respectiv profitul pentru investirea pentru impact;
  1. Dimensiunea socială, adică un scop social primar și explicit, care distinge întreprinderile sociale de întreprinderile clasice. Deci este definită explicit o provocare sau problemă socială, pentru care întreprinderea socială vine cu o soluție. La fel se generează un impact pentru comunitatea sau societatea, care se măsoară și este verbalizat transparent. 
  1. Dimensiunea de guvernare. Trăsăturile definitorii ale structurii de guvernare a unei întreprinderi sociale sunt autonomia organizațională; luarea deciziilor democratice și participative; limitele de distribuție a profiturilor și/sau a activelor. Dimensiunea de guvernare, prin urmare, distinge și mai mult întreprinderile sociale de întreprinderile comerciale și de organizațiile tradiționale non-profit/entitățile de economie socială.

Aceste 3 dimensiuni descriu conceptul de antreprenoriat social și sunt des întâlnite în manuale și ghiduri din alte țări. Dar există și un alt aspect important, care în unele surse înlocuiește Dimensiunea Guvernării – deși noi considerăm, că este important să adaugăm acest aspect ca a 4-a dimensiune în această schema. 

4. Dimensiunea de Inovație. Inovație socială.

Inovația Socială este definită ca fiind acele idei noi despre produse, servicii și modele care rezolvă o problemă socială sau acoperă o nevoie mai eficient și mai eficient decât alternativele actuale, stabilind în același timp noi relații sociale și sinergii. Inovația socială poate exista sub diferite forme – fie un proiect social, o întreprindere socială, o activitate voluntară, fie o acțiune simplă și unică. Dar este important ca întreprinderea socială să conțină acest aspect de inovare.

Aceasta poate fie o noutate pentru localitatea sau comunitatea, în care se implementează (poate fi preluată din altă comunitate sau localitate), sau poate fi o activitate, un model existent, utilizat într-o nouă modalitate, în care nu a fost utilizat anterior. Un exemplu în acest sens sunt: Hackathon-ele care au fost create pentru domeniul IT. Cu timpul acest format a fost preluat de organizațiile sociale și renăscut într-un model, care acum unește persoane, care vor să rezolve probleme sociale, de educație, de mediu etc. 

Resurse suplimentare:

***

Acest curs este organizat în cadrul proiectului “Antreprenoriat Social pentru Tineri și Tinere” cu suportul financiar al Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, prin intermediul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret 2022