Skip to content

Lecția 4 – Deosebiri de alte tipuri de afaceri | Antreprenoriat Social

Uite că ai ajuns la lecția 4! Aici împreună vom descoperi ce este inovația socială, cu ce se deosebește o afacere socială de o organizație non-guvernamentală sau de un business clasic? Tot aici, vei afla domeniile de lucru a afacerilor sociale potențiale, dar și modele de afaceri cu schimbare socială durabilă. Și bineînțeles, vei cunoaște condițiile de obținere a statutului de afacere socială conform legislației din Republica Moldova.

Hai să vedem despre ce sunt toate astea în video-ul ce urmează!

***

Rezumatul lecției 4:

Inovarea socială, cum și spuneam în videouri precedente, este un concept diferit de „întreprindere socială” și „antreprenoriat social”. Inovația socială se referă la proiectarea și implementarea de noi soluții care implică schimbări conceptuale, de proces, de produs sau organizaționale care vor îmbunătăți în cele din urmă bunăstarea indivizilor și comunităților (OECD LEED, 2000). Deși antreprenorii sociali adoptă adesea abordări inovatoare din punct de vedere social, ei nu dețin monopolul inovației sociale. Acestea pot fi dezvoltate și în sectoarele de afaceri publice, non-profit sau tradiționale. 

Legislația RM pune câteva condiții principale acelor entități, care vor să obțină statului de Întreprindere socială sau Întreprindere socială de inserție: 

  • Să ai forma juridică SRL companie sau cooperative (fondate de persoane fizice sau organizații nonguvernamentale) pentru a aplica la statut de Întreprindere Socială sau Întreprindere Socială de Inserție 
  • Minim 90% din profit final trebuie să fie reinvestite în întreprindere, astfel mărind probabilitate că ești sustenabil financiar și investind resurse financiar în impactul social. 
  • Aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurînd niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 5;
  • În caz de lichidare, transmite activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor săi către una sau mai multe întreprinderi sociale, întreprinderi sociale de inserţie sau organizaţii necomerciale care au obţinut statut de întreprindere socială sau de întreprindere socială de inserţie.
  • Minim 30% din echipa angajată trebuie să consiste din reprezentanții grupurilor vulnerabile (DOAR pentru întreprinderi sociale de inserție). 

Resurse suplimentare:

***

Acest curs este organizat în cadrul proiectului “Antreprenoriat Social pentru Tineri și Tinere” cu suportul financiar al Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, prin intermediul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret 2022