Skip to content

Lecția 8 – Ecosistem | Antreprenoriat Social

Lecția 8 o vom dedica explicării complexității ecosistemului de Antreprenoriat Social, dat fiind faptul că domeniul nu se limitează doar la afacerile sociale, dar și la alți actori care contribuie la dezvoltarea acestora. În plus, foarte mult contează contextul social, cultural, politic și economic pentru dezvoltarea eficientă a ecosistemului de Antreprenoriat Social.

Să explorăm domeniul împreună în video-ul ce urmează!

***

Rezumatul lecției 8:

Perspectivă comparativă care a rezultat din Rapoartele țărilor Europene în ultimii ani arată că numărul întreprinderilor sociale și al persoanelor pe care le angajează crește progresiv. Cererea pentru serviciile oferite de întreprinderile sociale este în creștere, iar mediul în care se angajează întreprinderile sociale devine progresiv mai favorabil. În ansamblu, există o corelație între gradul de recunoaștere a întreprinderii sociale, instituționalizare, dimensiune și ușurința de acces la finanțare.

Cu toate acestea, potențialul întreprinderii sociale este încă departe de a fi valorificat pe deplin și există loc semnificativ pentru îmbunătățirea ecosistemelor în care operează întreprinderile sociale. De aceea atitudinea către acest domeniu trebuie să fie unul sistematic și să includă implicarea mai multor actori în dezvoltarea Ecosistemului de Antreprenoriat Social în Moldova. 

Resurse suplimentare:

***

Acest curs este organizat în cadrul proiectului “Antreprenoriat Social pentru Tineri și Tinere” cu suportul financiar al Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, prin intermediul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret 2022