Skip to content

Lecția 6 – Impactul Social | Antreprenoriat Social

În lecția precedentă am atins puțin subiectul Impactului Social. În această lecție vom oferi mai multe informații despre această noțiune, de ce este importantă pentru afacerile sociale și metodologia de măsurare a impactului.

Să începem lecția acum!

***

Rezumatul lecției 6:

Impactul Social – reprezintă valoarea socială creată de acțiune/proiect/program așa cum este percepută de grupurile țintă, fie că este pozitivă sau negativă, intenționată sau neintenționată.

Metodologie de măsurare a impactului social – metode, tehnici și instrumente de evaluare calitativă și cantitativă pe termen scurt, mediu și lung a rezultatelor și consecințelor sociale create de activitățile specifice unei întreprinderi sociale. Este o parte integrantă a activităților unei întreprinderi sociale, precum și un instrument important pentru planificarea strategică.

Resurse suplimentare:

***

Acest curs este organizat în cadrul proiectului “Antreprenoriat Social pentru Tineri și Tinere” cu suportul financiar al Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, prin intermediul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret 2022