Skip to content

Suntem o platform? de suport, instruire ?i promovare a antreprenorilor sociali ?i ini?iativelor din domeniu, dar ?i promov?m no?iunea, faciliteaz? dezvoltarea ecosistemului de Antreprenoriat Social ?n Moldova ?i ?n regiune.

.

Cine suntem?

Antreprenoriatul social este cel mai durabil mod de contribu?ie la dezvoltarea social-economic? a regiunii noastre. Acesta se ?nf?ptuie?te prin activit??i independente ?i prin crearea locurilor de munc?, prin dezvoltarea produselor ?i serviciilor cu impact pozitiv sau prin orientarea profiturilor c?tre nevoi sociale.

Noi – comunitatea ?i organiza?ia EcoVisio – am con?tentizat demult valoarea ANTREPRENORIATULUI, care este mai responsabil ?i aduce mai mult impact comunit??ii ?i contribuie la solu?ionarea provoc?rilor din societatea.
Aceasta a devenit o direc?ie tematic?, cu care noi lucr?m, dezvolt?nd
ANTREPRENORIATUL SOCIAL, ANTREPRENORIATUL VERDE ?i AFACERILE CU IMPACT.

Ce facem?

No flipbox content added

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP HUB

DIREC?IILE DE INTERVEN?IE

  • Dezvolt?m propria noastr? ?NTREPRINDERE SOCIAL? sub forma unui Training Centru ?n satul R??cova. La EcoVillage Moldova realiz?m educa?ie practic?, agricultur? ecologic? ?i construc?ii, oferind locuri de munc? pentru comunitatea local?;
  • Cre?m regulat oportunit??i de NETWORKING cu colegii ?i stakeholderi, pentru afaceri sociale;
  • Desf??ur?m programul de PRE-INCUBARE ?i ACCELERARE – LOCAL CHANGEMAKER SCHOOL ?i ACCELERATOR. Programul con?inte traininguri, mentorat ?i monitorizare, pentru a sprijini financiar ?i non-financiar dezvoltarea ?ntreprinderilor sociale locale;
  • Men?inem platforma de v?nzare, promovare a produselor ?i serviciilor locale prin T?rgul anual offline IARMARECO ?i pia?a online multivendor IARMARECO.MD;
  • Contribuim la dezvoltarea ECOSISTEMULUI ?i comunit??ii factorilor de schimbare pentru promovarea impactului social, a inova?iei, a economiei verzi ?i sociale, folosind instrumente de ADVOCACY ?i SENSIBILIZARE;
  • Lans?m dialogul despre INVESTI?II SOCIALE ?i VENTURE PHILANTHROPY la nivel na?ional ?i interna?ional;

Urm?re?te-ne pe facebook, instagram ?i twitter

Ce a avut loc ?n 2023…

PROGRAMUL LOCAL CHANGEMAKER
school (2 luni) sau accelerator (6 luni)
Cum 50 de tineri ?i antreprenori au decis s? dezvolte un business cu impact!